Büyük hacimli verilerin veri tabanı tekniklerinin yetmediği noktalarda analiz edilip sınıflandırmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmesi kavramıdır.

Günümüz veri tabanları büyük verileri tutmakta yeterli değildir. Büyük veri, sosyal ağlar, videolar, dijital görüntüler, RFID sensörleri ve satış işlem kayıtları gibi çok çeşitli kaynaklardan toplanmaktadır. Tüm bu verileri analiz etmenin amacı, normalde görülmeyen kalıpları ve bağlantıları ortaya çıkarmak, bunu yaratan kullanıcılar hakkında değerli bilgiler sağlayabilmektir.

Veriler, dünyamızı ve yaşama tarzını daha önce görülmemiş bir oranda değiştirmektedir. Büyük veri bugün bunlardan her şeye yetiyorsa; sadece yarın neler yapabileceğini hayal edin. Kullanılabilir olan veri miktarı sadece artacak ve analitik teknolojisi daha da ileriye taşınacaktır.

İşletmeler için, büyük veriden yararlanabilme yeteneği önümüzdeki yıllarda giderek daha kritik hale gelecektir. Verileri stratejik bir varlık olarak gören şirketler, hayatta kalacak ve gelişecek olanlardır. Bu devrimi göz ardı edenler rekabette ayak uyduramamaktadırlar. Bu anlayışla, işletmeler rakiplerine karşı üstünlük kazanabildikleri iş kararları alabilirler. Bunun dışında bu analizlerle eğilimleri, trendleri, öngörüleri ve atakları tespit etmek mümkündür.

Mansis Teknoloji; firmaların büyük veri yönetim ve analiz problemlerini çözmek için firmalara özgü büyük veri çözümlerini saptayarak müşterilerine doğru çözümler sunmaktadır

Firmanıza ait çözümler üretebilmemiz için lütfen irtibata geçin.